Další odborné služby

Psychiatrická pobytová léčba v okolí Žďáru nad Sázavou

 • Psychiatrická nemocnice Jihlava, primářka MUDr. Jana Bartesová, 567 552 313, www.pnj.cz
 • Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, primářka MUDr. Hana Houdková, 569 478 170, www.plhb.cz
 • Psychiatrická léčebna Jemnice, 565 303 237, primářka MUDr. Věra Benešová, www.pateb.cz

Terapeutické komunity

 • Terapeutická komunita Sejřek, zaměření na lidi s duální diagnózou, www.tksejrek.kolping.cz
 • Exit, pro chlapce a dívky ve věku 14-19 let (drogy, alkohol, léky, gambling), www.slezskadiakonie.cz
 • Terapeutická komunita Karlov, pro mladistvé a mladé dospělé; pro matky a jejich děti, www.sananim.cz

Seznam komunit
♠ sdružených v Asociaci nestátních organizaci: www.terapeutickakominita.cz , mapa komunit: www.google.com
♠ v registru sociálních služeb: www.iregistr.mpsv.cz
♠ na oficiálním webu www.drogy-info: www.drogy-info.cz

Adiktologické ambulance

Následná péče

 

Poradenské a informační weby zaměřené na problematiku návykových látek

 

Poradenské a informační weby zaměřené na problematiku hazardního hraní

Linky pomoci

 • Krizové centrum Psychitrické kliniky FN Brno – NON STOP linka – 547 212 333 (532 232 078, 532 232 333)
 • Linka důvěry STŘED (Třebíč) – www.stred.info – 568443311, 775223311, po-ne 9-21, chat: www.elinka.iporadna.cz
 • Linka psychopomoci – www.capz.cz/linka-psychopomoci – 224214214, 777783146 (v pracovní den od 9 do 21 hodin), chat.
 • Intervenční centrum kraje Vysočina – 567 215 532, 606 520 546, ic.vysocina@volny.cz – ohrožení domácím násilím
 • Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem domácího násilí) – www.bkb.cz – 251 511 313
 • Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem kriminality) – www.bkb.cz – 257 317 110
 • Rodičovská linka – www.linkabezpeci.cz – 840 111 234, 606 021 021, po-čt 13-19, pá 9-15
 • Linka právní pomoci – 777 800 002 – právní problém v oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi, v oblasti pěstounské péče, osvojení dítěte, dítěte v ústavní výchově či si nevíte rady ohledně trestného činu spáchaného na dítěti, st: 14:00-18:00
 • Linka bezpečí- www.linkabezpeci.cz – 116 111, 800 155 555 – nepřetržitě
 • Linka vzkaz domů – 800 111 113, pro děti a mladé lidi na útěku z domova nebo ústavu 8-22

Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou

 


Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

AAK Žďár nad Sázavou
Žižkova 16
591 01, Žďár nad Sázavou
+420 608 816 721
josef.soukal@kolping.cz

AAK Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 15
593 01, Bystřice nad Pernštejnem
+420 602 182 467
katerina.koktava@kolping.cz

AAK Havlíčkův Brod
Nádražní 397 (Rolnický dům, 4.patro)
580 01, Havlíčkův Brod
+420 774 991 624
martina.kristofova@kolping.cz

Podporují nás: