Co Vám nabízíme

V adiktologické ambulanci Kolping poskytujeme terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou závislostí. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým osobám. Ambulance je provozována ve Žďáře nad Sázavou, v Havlíčkově Brodě a v Bystřici nad Pernštejnem.

Ambulanci může využít každý, kdo (stačí se najít i v jediné možnosti):

  • cítí, že mu již jeho závislost přerůstá přes hlavu
  • byl na léčbě a má zájem o doléčování, podporu
  • se po nějaké době opět napil či si něco dal a nechce do toho spadnout
  • má někoho blízkého, kdo je závislý, nebo ho užívání ovlivňuje přes rozumnou míru

Formy pomoci:

Individuální terapie spočívá v setkávání se spolu s terapeutem. Klient se schází s terapeutem v dle stanoveného plánu. Nejčastější formou práce je podpůrná psychoterapie. Může jít o léčbu závislosti, doléčování, motivaci k abstinenci, poradenství, prevenci relapsu. V možnostech ambulance je i provedení testů na přítomnost drog v těle a alkoholu. Terapeut společně s klientem zjišťuje příčiny potíží, terapeut zprostředkovává klientovi porozumění a možnou změnu, a to vše v bezpečném vztahovém prostoru mezi klientem a terapeutem. Terapie probíhá jednou týdně na 45 minut dle domluveného času s konkrétním terapeutem. Docházení je dobrovolné a bezplatné.

Individuální poradenství slouží k probrání dané situace, získání pohledu odborníka v problematice závislostí. Je možné ho využít člověkem, který sám má nějaké obtíže, nebo jeho blízkou osobou. Jde o jedno či více setkání na 45 minut. Poradenství je bezplatné.

Rodinná poradenství/terapie – Služby jsou poskytované rodinám, kde někdo z členů rodiny má obtíž se závislostí, přičemž často jde o syna nebo dceru. Na prvním setkání se hovoří o očekávání členů rodiny a domlouvá se četnost setkávání. Docházení je dobrovolné a bezplatné.

Skupinová terapie je určena všem, kdo mají chuť na sobě pracovat a láká je spokojenějším životě bez závislosti. Skupinu může využít každý, kdo se potýká s alkoholem, léky, tabákem, sportovním sázením či automaty, nelegální či jinou závislostí.

Jde o podpůrné skupinu, kde je možné v bezpečném prostředí hledat řešení svých životních obtíží. Podmínkou je věk nad 16 let. Skupiny jsou určené pro maximálně 12 klientů a jsou vedeny jedním až dvěma terapeuty – odborníky v problematice závislostí.

Skupiny probíhají ve Žďáře nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě a to ve dvou formách:

– první je určena pro ty, kteří mohou dlouhodobě docházet. Zde mohou využívat stabilitu členů skupiny. Na tuto skupinu je třeba se telefonicky objednat, viz pobočky.
– druhá je určena pro ty, kteří nemohou docházet pravidelně. Na tuto skupinu není potřeba se objednávat. Kdy a kde se skupina koná je uvedena opět u jednotlivých poboček.

Skupiny probíhají každý týden odpoledne až vpodvečer, v délce 90 minut. Docházení je bezplatné.

 

Základní informace jsou obsaženy v letáku

 

Pracovníci dodržují Etický kodex pracovníků v adiktologii a řídí se Zásadami ochrany osobních údajů a dodržují práva uvedená v Listině práv klientů. Ke službě ambulance je možné podat podnět, připomínku či stížnost.


Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

AAK Žďár nad Sázavou
Žižkova 16
591 01, Žďár nad Sázavou
+420 608 816 721
josef.soukal@kolping.cz

AAK Bystřice nad Pernštejnem
Zahradní 580 (Poliklinika, 3.patro)
593 01, Bystřice nad Pernštejnem
+420 720 031 822
aneta.simonidesova@kolping.cz

AAK Havlíčkův Brod
Nádražní 397 (Rolnický dům, 4.patro)
580 01, Havlíčkův Brod
+420 774 991 624
martina.kristofova@kolping.cz

Podporují nás: