Co Vám nabízíme

 V adiktologické ambulanci Kolping poskytujeme terapeutické a poradenské služby lidem, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou závislostí. Informace a podpora jsou nabízeny i osobám, kterých se dotýká závislost někoho z jejich blízkých. Ambulance je provozována ve Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě a v Bystřici nad Pernštejnem.

Ambulanci může využít každý, kdo (stačí se najít i v jediné možnosti):

 • cítí, že mu již jeho závislost přerůstá přes hlavu,
 • absolvoval rezidenční léčbu závislosti a má zájem o ambulantní doléčování, podporu,
 • má někoho blízkého, kdo je závislý a užívání ho ovlivňuje více než by sám chtěl.

  Formy pomoci:

  Individuální terapie spočívá v setkávání s terapeutem. Klient se schází s terapeutem dle stanoveného plánu. Nejčastější formou práce je podpůrná psychoterapie. Může jít o léčbu závislosti, doléčování, práci s motivací klienta, poradenství, prevenci relapsu a další. Terapeut společně s klientem zjišťuje příčiny potíží, dále zprostředkovává klientovi porozumění a možnou změnu, a to vše v bezpečném vztahovém prostoru mezi klientem a terapeutem. Terapie probíhá jednou týdně na 45 minut dle domluveného času s konkrétním terapeutem. V možnostech ambulance je i provedení testů na přítomnost drog nebo alkoholu v těle. 

  Individuální poradenství slouží k probrání dané situace, získání pohledu odborníka v problematice závislostí. Tato forma spolupráce se určená lidem, kteří mají potíže se závislostním chováním nebo blízkým osobám závislých. Jde o jedno či více setkání na 45 minut. 

  Rodinná poradenství/terapie – Služby jsou poskytované rodinám, kde někdo z členů rodiny má obtíž se závislostí. Rodinná terapie se zabývá rodinou jako systémem. Problémy dává do souvislosti s fungováním celé rodiny a snaží se nastolením změny v rodině dosáhnout vymizení daného symptomu a zlepšení kvality života všech členů rodiny. 

  Skupinová psychoterapie je určena všem, kdo mají chuť na sobě pracovat a láká je spokojenější život bez závislosti. Skupinu mohou využít ti, kdo se potýká s alkoholem, drogami, návykovými léky, tabákem, hazardem či jinou závislostí. Skupinová psychoterapie je indikována klientům, kteří hledají podporu v abstinenci, jsou ochotní sdílet svůj příběh s více lidmi, vyslechnout ostatní a chtějí využít významných benefitů skupinové formy psychoterapie. Podmínkou je věk nad 15 let. Na skupinu je nutné se předem objednat a dohodnout termín vstupního interview, na základě kterého je klient přijat do některé z psychoterapeutických skupin nebo mu je případně nabídnuta jiná forma spolupráce.
  Jedna ze skupin je také určena pro osoby blízké ve Žďáře nad Sázavou – bližší info o skupině a termínech je v záložce pobočky Žďár nad Sázavou.
  Přehled jednotlivých skupin najdete v záložkách měst, tedy Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem a Havlíčkův Brod.

   

   

  Všechny služby jsou nabízeny bezplatně.

  Pracovníci dodržují Etický kodex pracovníků v adiktologii a řídí se Zásadami ochrany osobních údajů a dodržují práva uvedená v Listině práv klientů. Ke službě ambulance je možné podat podnět, připomínku či stížnost.


  Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

  GDPR


  "Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

  AAK Žďár nad Sázavou
  Žižkova 16
  591 01, Žďár nad Sázavou
  +420 608 816 721
  josef.soukal@kolping.cz

  AAK Bystřice nad Pernštejnem
  Masarykovo náměstí 15
  593 01, Bystřice nad Pernštejnem
  +420 602 182 467
  katerina.koktava@kolping.cz

  AAK Havlíčkův Brod
  Nádražní 397 (Rolnický dům, 4.patro)
  580 01, Havlíčkův Brod
  +420 774 991 624
  martina.kristofova@kolping.cz

  Podporují nás: