O nás

Veřejný závazek

Poslání

Adiktologická ambulance Kolping poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou závislostí. Klient se setkává s terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na naplněnějším a spokojenějším životě klienta bez závislosti. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým osobám. Ambulance je provozována ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem.

Cíle služby:

• Klient je zdravotně, psychologicky a sociálně stabilizován
• Klient žije spokojenějším a plnohodnotnějším způsobem života
• Je posílený rodinný systém
• Jsou posíleny psychosociálních schopností a dovedností
• Klient přebírá větší zodpovědnost za svůj život
• Klient zvládá efektivně selhání a obtížné situace
• Klient dobře zvládá období po léčbě
• Služba je odborné i široké veřejnosti známá

Cílová skupina:

Služby jsou určeny lidem bez ohledu na věk, kteří se potýkají
• s užíváním alkoholu, tabáku
• s užíváním dalších návykových látek (pervitin, heroin, subutex…)
• s gamblerstvím (sázení, automaty, poker…)
• se závislostí na jídle
• se závislostí na PC
• se závislostí na lécích
• s jinou formou závislosti
• osoby blízké, které mají ve svém okolí osobu ohroženou závislostí

Může jít o osoby, které:

• chtějí přestat se svoji závislostí (léčba)
• které potřebují podpořit po léčbě (doléčování)
• se k závislosti po delší době opět dostali a chtějí to utnout (relaps)
• se potřebují poradit (ti co mají sami obtíž, nebo jejich blízcí)

Služba není určena pro:

• osoby bez závislostního problému
• osoby, s nimiž se na základě handicapu či jazykové bariéry není možná komunikace
• osoby s takovým mentálním či smyslovým postižením, pro které nejsou dostupné odpovídající metody práce.

Zásady Adiktologické ambulance

Skutečná pomoc – společná práce je zaměřena na příčiny závislosti, nejenom na důsledky. Usilujeme o opravdové a dlouhodobé zlepšení situace klienta.
Pracujeme s lidským příběhem – každý člověk a každý jednotlivý životní příběh je pro nás unikátní a jedinečný.
Odbornost – tématem závislostí a všeho co s ním souvisí, se dlouhodobě věnujeme. Vzděláváme se, máme skvělou odbornou podporu.
Důvěrnost – informace o pacientech neposkytujeme bez jejich souhlasu (mimo zákonné výjimky)
Podpora pacienta v odpovědnosti za sebe sama – vnímáme pacienta jako experta na svůj život
Ochrana důstojnosti a práv – respektujeme a chráníme práva pacienta vyplývající z Listiny základních práv a svobod. Pracovníci dodržují Etický kodex pracovníků v adiktologii.


Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

AAK Žďár nad Sázavou
Žižkova 16
591 01, Žďár nad Sázavou
+420 608 816 721
josef.soukal@kolping.cz

AAK Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 15
593 01, Bystřice nad Pernštejnem
+420 602 182 467
katerina.koktava@kolping.cz

AAK Havlíčkův Brod
Nádražní 397 (Rolnický dům, 4.patro)
580 01, Havlíčkův Brod
+420 774 991 624
martina.kristofova@kolping.cz

Podporují nás: